Panduan registrasi dan submission pada Jurnal Khidmah yang baru terbaru dapat dilihat pada

Panduan Author