Apriani, A. (2022). Peningkatan Pengetahuan Guru Tentang Upaya Pencegahan Penyakit Stroke. Khidmah, 4(2), 589-596. https://doi.org/10.52523/khidmah.v4i2.412