Apriani, A. “Peningkatan Pengetahuan Guru Tentang Upaya Pencegahan Penyakit Stroke”. Khidmah, Vol. 4, no. 2, Oct. 2022, pp. 589-96, doi:10.52523/khidmah.v4i2.412.